Sürdürülebilirlik
Elli yılı geride bırakan köklü bir kuruluş olarak, doğanın sıcaklığını ve saflığını ürünlerimizle mekânlara taşıyıp, sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalardaki milyonlarca insanın yaşamında, doğadan hayata uzanan bir köprü olmaya devam ediyoruz.
Bu yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, şirketimizin 2019 sürdürülebilirlik raporunda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporu 2019
2019

Sürdürülebilirlik Raporu

Kastamonu Entegre olarak, 50 yıldır süregelen faaliyetlerimizi çevresel, ekonomik, sosyal katkı ve etkilerimizin farkında olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunda sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporu 2018
2018

Sürdürülebilirlik Raporu

Kastamonu Entegre Balıkesir Fabrikası Kapasite Artış Yatırımı Projesi Paydaş Katılım Planı için tıklayınız

Kastamonu Entegre Balıkesir Fabrikası Kapasite Artış Yatırımı Projesi Çevresel Sosyal Yönetim Planı için tıklayınız

Kastamonu Entegre Balıkesir Fabrikası Kapasite Artış Yatırımı Projesi Çevresel Sosyal Durum Değerlendirme Planı için tıklayınız